Downloads

 

Press photos (*.jpg, 300dpi):

Duo photos (*.jpg, 300dpi):

© Maria Frodl (Photo 1 & 2)

© Raffay Zsófia

www.raffayfoto.hu

© Nancy Horowitz (with yellow dress)

www.nancy-horowitz.at

download biography (*.pdf):

»Biography german

»Biography english

»Biography hungarian

»Biography french

»Biographie spanisch

duo biography (*.pdf) for download:

» Duo EDAN german

» Duo EDAN english