Downloads

 

Pressephotos (*.jpg, 300dpi) zum Download:

Duophotos (*.jpg, 300dpi) zum Download:

© Maria Frodl (Foto 1 ,2 ,6)

© Raffay Zsófia
www.raffayfoto.hu

© Nancy Horowitz (mit gelbem Kleid)
www.nancy-horowitz.at

Biographie (*.pdf) zum Download:

»Biographie deutsch
»Biographie englisch
»Biographie ungarisch
»Biographie französisch
»Biographie spanisch

Duobiographie (*.pdf) zum Download:

» Duo EDAN deutsch
» Duo EDAN englisch 

 

Press photos (*.jpg, 300dpi):

Duo photos (*.jpg, 300dpi):

© Maria Frodl (Photo 1 & 2)

© Raffay Zsófia

www.raffayfoto.hu

© Nancy Horowitz (with yellow dress)

www.nancy-horowitz.at

download biography (*.pdf):

»Biography german

»Biography english

»Biography hungarian

»Biography french

»Biographie spanisch

duo biography (*.pdf) for download:

» Duo EDAN german

» Duo EDAN english